Ontstaan en historie

Ontstaan van

Het Kamper Schokkerkoor


In november 1996 ontstond bij een aantal van ons het idee om het Schokkerkerstlied ‘Ziet het wonder hoog verheven’  nieuw leven in te blazen. Dit lied kenden wij nog, omdat het vroeger thuis door onze ouders en grootouders vaak werd gezongen.


Wij, als nakomelingen van de bewoners van Schokland die in Kampen zijn neergestreken, willen niet vergeten hoe onze voorouders op het eiland hebben gewoond. Daarom is dit koor opgericht.


De van oorsprong Schokkernamen zijn ook terug te vinden in het koor, o.a. Bien, de Boer, Diender, Grootjen, Karel, Klappe, Zoetebier.


Historie

van Schokland

 


Schokland was een eiland in de voormalige Zuiderzee. Een eiland met een bewogen geschiedenis, want na een jarenlange strijd tegen armoede en de kracht van het water werden de Schokkers in 1859 door de Nederlandse overheid gedwongen te verhuizen naar elders. De Schokkers trokken o.a. naar de plaatsen Vollenhove, Volendam, Kampen, het eiland Urk en andere plaatsen rond de Zuiderzee. In Kampen is zo de zogenaamde Schokkerbuurt ontstaan.

Tot Schokland behoorden ook de dorpen Ens, Emmeloord, Middelbuurt en Zuiderbuurt.


Na het gedwongen vertrek van de bewoners en de inpoldering bleef Schokland eenzaam achter, nog slechts bewoond door enkele Waterstaatsarbeiders, die van elders kwamen, met hun gezinnen. In 1942 viel door de Zuiderzeewerken de zeebodem rondom het eiland droog. Schokland lag als een vis op de droge bodem van de nieuwe Noordoostpolder.


Omdat Schokland zo'n afgeschermde gemeenschap was, had de wetenschap veel belangstelling voor de begraafplaats in en rond de ruïne van de kerk op Zuidert.  In 1940, nog voor het eiland droog kwam te liggen, vonden opgravingen plaats en honderden skeletten werden afgevoerd naar de universiteit van Amsterdam. Nazaten ontdekten in de jaren 1980 dat daar helemaal niets mee was gedaan en dat de skeletten nog in kisten lagen opgeslagen. Protesten hierover leidden tot een waardige en plechtige herbegrafenis. Deze herbegrafenis heeft plaatsgevonden in twee fasen (2002 en 2003) binnen de fundamenten van de kerk op de zuidpunt van Schokland.


Het Kamper Schokkerkoor verleende zijn medewerking aan deze  plechtigheid.


Het voormalige eiland is nu een museum, met een permanente tentoonstelling over de vondst van onder meer mammoeten bij het eiland. In 1995 is Schokland toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst.


Tot 2009 viel Schokland voor de postadressen onder het nabijgelegen dorp Ens. Sinds 2009 heeft Schokland een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en is het daarmee een 'erkende woonplaats', ook in de in 2009 in werking getreden Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

(Zie: www.plaatsengids.nl/schokland)


Voor meer info: www.schokkervereniging.nl© Het Kamper Schokkerkoor, 2020